Get Adobe Flash player

Suszenie


Suszenie – zespół operacji technologicznych, mających na celu zredukowanie zawartości wody w produkcie przez jej wyparowanie lub odwirowanie. Proces ten przeprowadza się na skalę przemysłową w specjalnych aparatach, zwanych suszarniami. Copyright © Tartak Karoń